Geneza powstania FSR Polska

Geneza powstania FSR Polska

Postprzez Maruś » 15 mar 2015, 18:38

Witam
Bardzo często się zdarza że wraz z upływem czasu zmienia się postrzeganie pewnych faktów i problemów a co za tym idzie zmienia się ogólne spojrzenie na problem.
Słyszę różne opinie i historie dotyczące powstania Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce. Wiele osób z poza modelarstwa, a i wielu zawodników nie zna genezy powstania naszej Federacji. Postaram się tutaj przytoczyć kilka faktów i dokumentów opisujących tą historię.

Zmiany zaczęły się w roku 2005 wraz z uchwaleniem ustawy o sporcie kwalifikowanym
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU ... 298&type=3
Art. 26.
1. Status polskiego związku sportowego posiada ogólnokrajowe stowarzyszenie
działające w zakresie wędkarstwa sportowego, ogólnokrajowe stowarzyszenie
działające w zakresie sportów lotniczych oraz ogólnokrajowe stowarzyszenie
działające w zakresie modelarstwa kołowego i pływającego.


Takim dziwnym punktem, którego oddziaływania dokładnie nie przeanalizowano, znaleźliśmy się wśród wyczynowców.
Następna ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie dopiero narobiła kłopotów LOK-owi i nie tylko.
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU ... 857&type=3
Art. 82.
1. Polskie związki sportowe oraz podmioty o statusie polskiego związku sportowego stają się polskimi związkami sportowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Polskie związki sportowe, o których mowa w ust. 1, a także osoby prawne będące ich członkami dostosują swoją działalność, w szczególności obowiązujące w nich statuty oraz regulaminy, do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.


Cóż z tego że popłynęły dotacje, jak dla prawdziwego polskiego związku, jak przykrym skutkiem tego była konieczność dostosowania nie tylko aktów prawnych ale całej struktury organizacyjnej LOK-u do wymogów ustawy. W ciągu dwóch lat LOK, Aeroklub i Związek Wędkarski miały obowiązek się dostosować. Termin na dostosowanie działalności upływał 15 października 2012 r.

http://rwkp.pl/aktualnosci/69-15miesdostosowanie

Oczywiście minęły dwa lata i nikt z tej trójki się nie dostosował.

http://rwkp.pl/aktualnosci/82-ministers ... sportowych

Fragment interpelacji poselskiej pokazuje czego nie chce zmienić LOK by się dostosować:
Interpelacja nr 18323
Obowiązki wynikające z powyżej przywołanych aktów prawnych LOK wykonywała poprzez Centralną Komisję Modelarstwa. Ze względów strukturalnych, wewnątrzorganizacyjnych, a także bardzo szerokich działań pozasportowych realizowanych przez LOK, nie ma możliwości dostosowania zapisów statutu LOK do wymogów ustawy o sporcie, w szczególności dotyczących:
- przekształcenia stowarzyszenia w związek stowarzyszeń,
- wprowadzenia 4-letnich kadencji władz, dostosowując je do cyklu olimpijskiego (w LOK kadencja trwa 5 lat),
- wprowadzenia 2 kadencji dla prezesa (w LOK zrezygnowano z ograniczenia ze względów wewnątrzorganizacyjnych),
- corocznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez zjazd (walne zgromadzenie) w LOK należy to do obowiązków statutowych zarządu głównego.


Na podstawie tego fragmentu widać że nie istnieje i nigdy nie istniał Polski Związek Modelarstwa Kołowego i Pływającego a CKM też nie istnieje jako osobny podmiot, tylko jest wewnętrzną komórką LOK-u. Jest tylko jeden numer KRS pod którym widnieje LOK. Zgłoszenie do Navigi było od CKM-u czyli organizacji której nie ma.
Fragment odpowiedzi ministra sportu i turystyki na interpelację nr 18323 w sprawie możliwości dalszego posiadania statusu polskiego związku sportowego przez Ligę Obrony Kraju w zakresie modelarstwa kołowego i pływającego.

W przypadku gdyby dalsza działalność władz Ligi Obrony Kraju naruszała prawo lub postanowienia statutu, uprzejmie informuję, że będą wykorzystywane środki prawne przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zależności od stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, jest uprawniony do:
1) udzielenia władzom polskiego związku sportowego upomnienia i zażądania od nich podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem;
2) wstrzymania wykonania decyzji władz polskiego związku sportowego i wezwania ich do jej zmiany lub uchylenia w określonym terminie;
3) uchylenia decyzji władz polskiego związku sportowego w przypadku niespełnienia przez związek żądania jej zmiany lub uchylenia;
4) wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach władz polskiego związku sportowego;
5) wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o rozwiązanie polskiego związku sportowego, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

CDN.
Pozdrawiam
Marek Zelech
[size=120]
marekz62@o2.pl
Maruś
 
Posty: 615
Dołączył(a): 06 sty 2013, 11:34
Lokalizacja: Kraków

Re: Geneza powstania FSR Polska

Postprzez Maruś » 15 mar 2015, 18:46

Pomimo powyższych kroków podejmowanych przez ministerstwo, włącznie z karami finansowymi LOK nigdy ni dostosował się do wymogów ustawy. Powody zrozumieliśmy dopiero na jesiennym CKM-ie gdzie Pan Prezes Ligi Obrony Kraju płk (r.) Grzegorz Jarząbek w obecności wszystkich delegatów poinformował nas że modelarstwo jest marginalną działalnością LOK i że stanowi około 4 % działalności i LOK się nie zmieni z tego powodu. Pierwszy raz wtedy usłyszałem z ust Pana Jarząbka propozycję żebyśmy założyli Nową federację a LOK do niej przystąpi. Zrozumieliśmy że istnieniem modelarstwa w LOK-u zainteresowani są tylko pracownicy niższego szczebla i „działacze”.
Kilka lat trwała taka przepychanka, pisma, kary i rozprawy. Ministerstwo znając ryzyko prawne dotyczące likwidacji Aeroklubu, Loku i PZW stworzyło projekt ustawy:
http://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-akt ... orcie.html

a ten fragment kompleksowo opisuje motywy takiego działania.

Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 sąd rejestrowy, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, może rozwiązać polski związek sportowy, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem. Warto podkreślić ryzyko prawne dla Aeroklubu Polskiego, LOK oraz PZWędkarskiego, które nie dostosowując swoich regulacji do ustawy o sporcie nie tyle ryzykują utratę statusu polskiego związku sportowego, lecz jako polskie związki sportowe mogą zostać rozwiązane, a więc utracić byt prawny. Nie można wykluczyć, że brak dostosowania do ustawy o sporcie, pomimo upływu dwuletniego okresu dostosowawczego zostanie bowiem uznany za rażące i uporczywe naruszenie prawa, a podnoszone przez te podmioty argumenty o niemożności dostosowania swojej struktury do art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie uznane za brak warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem.”

Poniżej bardzo trafnie ujęta geneza powstania, historia oraz status obecny trzech organizacji w piśmie Związku Paralotniarzy do ministerstwa. Warto przeczytać całość, gdyż zostało to pismo załączone do projektu ustawy jako ważny głos w dyskusji i przekazane do Sejmu.
http://bip.msit.gov.pl/download/2/3644/ ... tniowy.pdf

Ustawa przeszła już wszystkie szczeble konsultacji społecznych i obecnie znajduje się w Sejmie w czytaniu na Komisji Sportu.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2674

Esencje ustawy można odczytać w dodatku Uzasadnienie na stronie 12 w AD 9 do czego serdecznie zapraszam. W międzyczasie Aeroklub dostosował swój statut i organizację więc nie należy już do grona niesfornych.
Tyle o sytuacji prawnej LOK który ………………
CDN.
Pozdrawiam
Marek Zelech
[size=120]
marekz62@o2.pl
Maruś
 
Posty: 615
Dołączył(a): 06 sty 2013, 11:34
Lokalizacja: Kraków

Re: Geneza powstania FSR Polska

Postprzez Prezes » 15 mar 2015, 21:54

Tyle o sytuacji prawnej LOK, który w swoich działaniach względem modelarzy stosuje zasadę, że jak wygodnie być Polskim Związkiem, to nim jest, a jak niewygodnie, to stosuje przepisy sprzed uzyskania statusu Polskiego Związku. Przykładem niech będzie dwukrotne ubieganie się KS Wandy Kraków o klubową licencję sportową. Klub nie to że nie dostał licencji, co jest obowiązkiem Polskiego Związku, klub nie dostał nawet nigdy odpowiedzi na swoje pisma. Zresztą brak pisemnej odpowiedzi na pytania to jest jedna z metod pracy LOK-u. Nigdy nie dostawaliśmy odpowiedzi nawet na e-maile. Wyjątkiem stanowią pisma A. Czarczyńskiego obecnego Przewodniczącego CKM. Wracając do kwestii członkostwa, to jeżeli LOK jest Polskim Związkiem Sportowym wolno mu zrzeszać tylko podmioty prawne, a jeżeli jako członków miał tylko osoby fizyczne, to czym jest? Wmawiano nam, że istnieje podmiot Polski Związek Modelarstwa Kołowego i Pływającego. Pomimo, że dalej jest tylko na nagłówkach pism, to jednak nakazywano postępować, jak jest napisane w ustawie, z wszystkimi niedogodnościami dla Organizatorów związanymi z dostarczaniem faktur, sprawozdań i rozliczeń, a jednocześnie tworzono regulaminy, według których LOK jest zwykłym klubem sportowym.
Pomimo, że LOK działa niezgodnie z prawem, to jednak Ministerstwo daje dotacje, bo odmówić nie może. Fakt, że były one najmniejsze z wszystkich przydzielanych, ale były i tym LOK zyskiwał sobie przychylność garstki modelarzy. Należy zaznaczyć, że dotacje przyznawane były tylko garstce zawodników i to niezależnie czy były ze sportu powszechnego czy wyczynowego. Stwierdzenia, że LOK dawał nie znajdują potwierdzenia w żadnym znanym mi dokumencie. No chyba, że mówimy o 500 zł dotacji na zawody w Lędzinach przekazane nową formą dokumentu – „przekazane w realizacji” (czas przeszły nigdyniedokonany).
LOK za to pośredniczył w przekazywaniu dotacji z Ministerstwa dla zawodników oczywiście zatrzymując należną mu część za „obsługę”. Niestety nie jestem w stanie przedstawić żadnych dokumentów finansowych bo nigdy takowych nie otrzymałem, a tylko były mi pobieżnie we fragmentach odczytane. Jest i drugi sposób „dawania pieniędzy” przez LOK. Na jednym z posiedzeń CKM-u odczytano, chyba pomyłkowo, sprawozdanie finansowe i dowiedziałem się, że LOK na sekcję FSR w roku 2013 na przykład wydał 20.000,00 zł. ( Kwoty są przykładowe podane dla opisania mechanizmu). Bardzo się zdziwiłem, bo Sekcja przez cały rok nie otrzymała nawet złotówki, no chyba, że wydatki te szły poza Zarządem. Dawanie pieniędzy polega na księgowaniu faktur Organizatorów Zawodów zapłaconych z naszego startowego. LOK startowe pobiera na KP i pieniądze są w kasie, no i je wydaje na zawody nasze. Pięć zawodów po 4 tys. startowego daje roczną dotacje na Sekcję FSR =20 tys. zł. No i jeszcze można by to przedstawić na przykład jako wkład własny w rozliczeniu dotacji. Niby wszystko uczciwie, tylko ile się nasłuchałem co to LOK nam daje. Usiedliśmy z Kolegami i przeanalizowaliśmy co otrzymujemy od LOK-u. Chodzi o całokształt - o finanse i pomoc merytoryczną. Długo się zastanawialiśmy i poza rozliczeniem dotacji NIC nie znaleźliśmy. Zdecydowana większość zawodników na przynależności do LOK-u nic nie zyskiwała. Na sprzęt od kilku lat składaliśmy się sami. Wszystkie Zawody też własnymi siłami i środkami. Licencje i wszelkie dokumenty Sekcji – sami. Mistrzostwa Świata w Dessau w 2012 r. też wszystkie dokumenty, zgłoszenia, zakwaterowanie itp. sami. Oczywiście w podziale środków wyręczył nas LOK.
LOK po prostu nie zauważył przemian w Polsce i zatrzymał się w sposobie działania w latach 60-70-tych. Nie daje się pogodzić jego sposobu działania z nowoczesnymi Organizatorami, takimi jak kluby sportowe czy gminy. LOK podejmował decyzje nas dotyczące bez konsultacji z Zarządem Sekcji, oraz działania niezgodne z wolą większości modelarzy. Atmosfera stała się zbyt napięta i uniemożliwiająca współpracę. Bezpośrednią jednak przyczyną i okolicznością, która zmusiła nas do powołania Związku była odmowa LOK –u wysłania Reprezentacji na Mistrzostwa Świata do Dessau w 2014 roku. LOK nie uznawał tych Zawodów za Mistrzostwa Świata więc bez tworzenia jakiegoś konfliktu mogliśmy tam jechać bez LOK. Potrzebowaliśmy organizacji, która wypełni obowiązki LOK-u i będzie nas reprezentowała. Powstały kluby, a one zrzeszyły się w Związku. Dalej powstają kluby i przystępują do Związku. Zgłosiły też chęć przystąpienia kluby działające w innych kategoriach modelarstwa wodnego. Obecnie do klubów zrzeszonych w Związku należy większość czynnych Modelarzy FSR. Modelarze Ci przez swoich przedstawicieli klubowych zarządzają całością zagadnień Związku. Tworzą przepisy i decydują o finansach. Związek nie jest kontynuatorem działań LOK w sporcie Modelarstwa Wodnego pomimo, że przejął wiodąca rolę w Polsce. Związek nie jest zależny od LOK. Każdy kto chce nawiązać z nami współpracę lub uczestniczyć w naszych rozgrywkach musi dostosować się do stworzonych przez nas i obowiązujących u nas zasad.
CDN.
Prezes Zarządu
Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce
Zbigniew Skrzypiec
Prezes
 
Posty: 66
Dołączył(a): 25 lis 2014, 17:48

Re: Geneza powstania FSR Polska

Postprzez Prezes » 15 mar 2015, 23:02

Kilku „niezadowolonych” opowiada, że zakładając Związek rozwaliliśmy FSR-y w Polsce. Jak widać po roku działania, większość zawodników jednak jest innego zdania. Ubiegły rok był już bez „pomocy” LOK-u i jakoś wszystko się udało. Sześć doskonałych imprez dobrze zorganizowanych i z dużą frekwencją mówi za siebie. A tak dobrej atmosfery to dawno na zawodach nie było. Nie rozwaliliśmy, tylko stworzyliśmy nadzieję rozwoju FSR-rów w Polsce.
To, że zakiełkował pomysł zrobienia czegoś nowego zawdzięczamy wypowiedzi Pana Prezesa Jarząbka, żeby coś założyć i że wtedy LOK się zapisze do nowej Federacji (muszę pamiętać o wysłaniu formularza). Motywację zawdzięczamy też działaniu i wypowiedziom nieocenionego Menagera sportu i innym, którzy namawiali nas do zmian i popierali działania. Poniżej kilka wypowiedzi skopiowanych (bez jakichkolwiek zmian) z tego forum. Jest to mój wybór fragmentów całość można poczytać w temacie Ministerstwo a LOK.
Należycie jako Sekcja do Polskiego Związku Modelarstwa Kołowego i Pływającego i podlegacie organizacyjnie pod uchwały CKM LOK a regulamin Sekcji jest nie przyjęty przez CKM LOK.Wyjaśniam walne zebranie funkcjonuje wtedy kiedy jako Sekcja posiadali byście osobowość prawną i odpwiadalibyście przed Urzędem Skarbowym.Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzi zebyście się zarejestrowali i dzałali samodzielnie bez LOK-u.Dla Stowarzyszenia LOK było by jeszcze lepiej….
Z poważaniem Menadzer sportu Zbigniew Ciećwierz

Może to Pan Ciećwierz wymyślił całą tą zabawę w Polski Związek Modelarstwa Kołowego i Pływającego

….zawsze chętnie udziele informacji i wyjaśnie że to nie LOK chcę trzymać modelarzy wokół CKM LOK ale To ja Zbigniew Ciećwierz naciskam żebyście byli razem.Ale to temat na spotkanie , kawa i biuro jest do dyspozycji modelarzy. Pozdrawiam Zbigniew Ciećwierz


Może to tylko P Ciećwierzowi zależy na modelarzach w LOK-u
Witam.Podsumowując Można zakładać Związek Sportowy ale trzeba Go finansowo utrzymać no i trzeba znależć osoby prawne które mogą być w Zarządzie i będą za Niego odpowiadać.Lub utrzymać działalność w formie Stowarzyszenia LOK tak jak było przed rokiem 2008 na zasadach samofinansowania i przestrzeganiu statutu LOK.Menager sportu Zbigniew Ciećwierz


Tu już widać, że nici z Polskiego Związku Modelarstwa LOK i trzeba wracać do korzeni

….Siedziba Navigi to jest w wtej chwili , orginalny statut przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego Pana Ignacego J.T.Krauze w dn.26.09.1966r znajduje się w Wydziale Modelarskim ,jak znajdę chwilę to go zeskanuje .Pozdrawiam Zbigniew Ciećwierz


Tak, tak zapomniano jeszcze napisać że LOK zorganizował imprezy w Skoroszowie, Sielpi i w Blachowni, a organizatorzy tych imprez, pieniądze z opłat startowych rozliczyli na podstawie faktur branych na ZG LOK!!! Po-co??? ZG LOK nie dał złotówki na organizację tych imprez modelarskich, a ile dostał faktur, i ile wydał zbędnych złotówek na delegacje pracownika???!!!
A co do "osobowości prawnej", to do wydawania pieniędzy jest Nam nie potrzebna, potwierdził Nam to już zakończony sezon, organizatorzy z opłat startowych i pozyskanych sponsorów potrafili sami zorganizować zawody.
Ryszard Dziergwa….jeżeli nie wie Pan co to jest samofinansowanie to mogę tylko ubolewać.A na czym to polega to wiedzą Wasi przedstawiciele którzy byli na wiosennym posiedzeniu CKM LOK.Chyba Pan jest z innej bajki że LOK miał dawać jak miał.Jeszcze raz powtarzam że jako Sekcja macie znależć pieniądze na Waszą działalność i się rozliczyć wg zasad które obowiązują w LOK. Proszę się dowiedzieć jak to funkcjonuje w areoklubie.Z poważaniem Zbigniew Ciećwierz


Reszta nie wymaga komentarza szczególnie aktualny statut Navigi i zasady rozliczania w LOK, ale pozwala wyrobić sobie pogląd na specyficzny i niepowtarzalny rodzaj współpracy narzucanej przez LOK. I dziwić się, że ulegliśmy namowom i założyli Związek.
CDN.
Prezes Zarządu
Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce
Zbigniew Skrzypiec
Prezes
 
Posty: 66
Dołączył(a): 25 lis 2014, 17:48

Re: Geneza powstania FSR Polska

Postprzez Prezes » 06 lip 2015, 10:00

Tryby mielą powoli ale wynik jest nieunikniony.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent. ... sowania=16

tu droga legislacyjna
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/Przebi ... sp?nr=2674

a tu całość przyjętej ustawy szczególnie obchodzi nas punkt 17 oraz punkt 5.
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2674_u.htm
Prezes Zarządu
Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce
Zbigniew Skrzypiec
Prezes
 
Posty: 66
Dołączył(a): 25 lis 2014, 17:48

Re: Geneza powstania FSR Polska

Postprzez Prezes » 06 lip 2015, 10:13

Ta poprawka do ustawy nie daje nam specjalnych uprawnień ale odbiera specjalne uprawnienia, w zakresie sportu modelarskiego, LOK-owi a co za tym idzie wszystkie organizacje działają na tym samym poziomie. Skończyły się "ustawowe" dotacje, prawo tworzenia reprezentacji i organizowania Mistrzostw Polski. Jest jeszcze termin wejścia w życie ustawy ale Sejm uchwalając tą poprawkę, która jest wynikiem prawniczych przepychanek, odebrał już moralne prawo LOK-u do działania jako Polski Związek Sportowy.
Prezes Zarządu
Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce
Zbigniew Skrzypiec
Prezes
 
Posty: 66
Dołączył(a): 25 lis 2014, 17:48

Re: Geneza powstania FSR Polska

Postprzez Prezes » 18 sie 2015, 20:37

Witam
Prezydent podpisał ustawę, a wcześniej przeszła przez Sejm i Senat. Taka jest w Polsce droga legislacyjna. Teraz zostanie ogłoszona w dzienniku ustaw co się zdarzy około 7 września i dopiero od tej daty zaczyna płynąc okres wejścia w życie ustawy. Coś poszło nie tak bo 12 miesięcy miało chyba dotyczyć Polskich Związków takich jak Karate Taekwondo i jeszcze inne, ale wyszło tak jak wyszło i okres wejścia interesujących nas przepisów wynosi 12 miesięcy. Dla nas to nic nie zmienia, robimy to co dotychczas i w takiej samej formie i grzecznie czekamy do przyszłego roku.
Prezes Zarządu
Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce
Zbigniew Skrzypiec
Prezes
 
Posty: 66
Dołączył(a): 25 lis 2014, 17:48


Powrót do Wszystko Co Lata, Pływa, Jeździ

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości